< h3>Pozvánka na řádnou valnou hromadu ke stažení

Oznámení

Představenstvo společnosti
Kromexim a. s. Kroměříž
se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209
svolává
řádnou valnou hromadu

na 28.6. 2023 v 10:00 hod. v sídle společnosti

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin do 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

Program jednání

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady a další procedurální otázky
3. Výroční zpráva za rok 2022
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022a návrhu ŕzdělení hospodářského výsledku
    Návrh usnesení:
    Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku 2022 a rozdělení hospodářského výsledku

    Kromexim a. s. Kroměříž

6. Schválení výúlaty divident akcionářům     Návrh usnesení:
    Valná hromada schvaluje výplatu divident akcionářům

7. Závěr


Představenstvo a.s.Pozvánka na řádnou valnou hromadu ke stažení


Copyright © 2012 Kromexim | info@kromexim.cz